AS Discount (NL)

Verkoper sinds 2005. Gratis verzending en opvolging

Meer weergeven Minder weergeven
Actief sinds: mrt 29, 2021 Registratienummer: 48086246500063 Btw-nummer NL826175910B01
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.Om uw recht op opzegging uit te oefenen, moet u ons per e-mail op vidaxnl@asdiscount.com op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen. Wij sturen u dan een e-mail met een retourtoelating.